Leica FlexLine Plus manuaaltahhümeetrite pere pakub teile täielikku paindlikkust ja tulemuslikkust. Lihtsalt vali üks eelseadistatud instrument, või pane oma tahhümeeter kokku - lisades siis kas riist- või tarkvaralisis einevaid lahendusi baasmudelile.
Valik on sinu ja soorituse võime on tagatud Leica poolt.  

Rohekm inglisekeelset infot leiab ka LEICA Tahhümeetrite lehelt