RobottahhümeetridGeodeedid seisavad tihtipeale silmitsi muutuvate asjaoludega. Nende töökeskkonda mõjutavad nii majanduslikud tingimused, uued õigusaktid, uued tehnoloogiad ja suureneva konkurentsi surve. Tulevikuvisioonid aga sünnivad kogemustest, teadmistest ning loovusest. Oma ettekujutuste täideviimise võimalus on just see, mis teeb tänapäeval geodeedi töö niivõrd huvitavaks ning mis teeb edukaks just need, kes oma unistustele järgnevad.
Robottahhümeetrid